Jeste li dobročinitelj?

Trgovina je kada se nešto da da bi se nešto primilo – to je transakcija, korisna, važna – ali zamislite kad bi vam trgovac u radnji rekao da vam je učinio uslugu jer vam je nešto prodao. Verovatno biste pomislili – kakvo je to dobro delo kad sam uredno platio “robu”. I u pravu ste.…