NLP – Šta to još može da znači ?

Često se može čuti kako je NLP način da se programira mozak, sa uglavnom negativnom konotacijom, jer ovaj akronim ima značenje neuro – lingvističkog programiranja. NLP je najprikladnije opisati kao obrazovni proces gde učimo kako da koristimo sopstveni mozak. Većina ljudi svoj mozak ne koristi aktivno i s namerom. On je kao mašina bez “OFF” prekidača.…