Jedan važan tekst

Po Toniju Robinsu, imamo 6 važnih potreba čije zadovoljenje utiče na naše ponašanje i odluke koje donosimo u životu, i to : Izvesnost -potreba da znamo da je nešto tu gde jeste, i da se tome možemo vratiti kad god želimo, Raznovrsnost – kad bismo imali samo ono što je izvesno i sigurno vrlo brzo bismo umrli…