Besplatni koučing alati

Coaching (koučing) alati Ovde su besplatni koučing alati  koje, ako niste sigurni kako biste to uradili sami –  možete od mene dobiti prevedene i sa podacima vašeg coaching biznisa. Da navedem samo neke: Točak života; Prva sesija; Blanko točak života; List – podaci o klijentu templejt; Brainstorming templejt – šta raditi više a šta manje…

Kako izgleda radionica

Izgleda tako da vi dođete, obično vas nema više od 12 osoba – to je negde maksimum ljudi koji omogućava da se svi osećaju prijatno. Dovoljno malo da svako može da kaže nešto ili pita nešto – a sa druge strane, dovoljno je to ljudi i da neko može da tokom čitave radionice da  ne…