Pilule za lilule

Nije neophodno da razumemo sve što koristimo. Mnogi od nas ne razumeju kako radi gomila uređaja pa nas to ne sprečava da ih koristimo. Ako već znate (a znate sigurno)  da vaš fizički izgled –  izraz lica i osmeh ili namrštenost zavise od vašeg raspoloženja, onda poverujte i “koristite” i činjenicu da postoji i potpuno…