Ključ za baš svaku bravicu

Ljudi različito procesiraju informacije koje im stižu u velikim količinama i sa svih strana. Kako bismo se “izborili “ sa svim tim, priroda nam je dala moćne interne “programe” koji određuju na šta ćemo od svega toga uopšte obratiti pažnju. Pošto naš svesni um može obratiti pažnju na ograničenu količinu informacija, mnogo toga “briše”, “izvrće”…